PRENÁJOM

Cena za celý objekt je 63 Euro na jeden deň.

V tejto sume je zahrnuté:
Posteľné prádlo, kuchynský textil, čistiace prostriedky.
V cene za prenájom je taktiež zahnutá spotreba el. energie,
ale len 10kW/deň.
Spotreba el. energie nad denný limit sa platí v hotovosti pri ukončení pobytu.

Platí sa zásadne vopred 50% pri rezervácii prevodom na účet alebo
na adresu majiteľa a zvyšok pri nástupe na pobyt v hotovosti.